toggler

Duurzaamheid

Kwekers die verder gaan in duurzaamheid

Bij Stolk Flora vinden we duurzaamheid meer dan alleen maar een modewoord. In onze bedrijfsvoering doen we er alles aan om zo duurzaam mogelijk te werken: voor mens, milieu en maatschappij.

Mensen

Mensen zijn het echte kapitaal van een bedrijf. Daarom stellen we alles in het werk om mensen plezier in hun werk te geven. We behandelen hen zoals we zelf graag behandeld willen worden. Dat begint al met een informele werkomgeving waarin medewerkers snel verantwoordelijkheid krijgen en zelfstandig werken. Heeft iemand kwaliteiten en ambities? Dan zijn er mogelijkheden om opleidingen te volgen en door te groeien.
Natuurlijk letten we er ook op dat het veilig en gezond werken is in onze twee productielocaties. Ook al zijn we in een eeuw tijd flink gegroeid, nog altijd hangt bij Stolk Flora de cultuur van een echt familiebedrijf. Een bedrijf waarin we begrijpen dat we het sámen doen.

Milieu

Als kweker sta je automatisch dichtbij de natuur. Dat geldt in het bijzonder voor Stolk Flora. We realiseren ons heel goed dat onze werkzaamheden impact hebben op het milieu. Daarom vragen we ons continu af: hoe kunnen we die effecten verminderen? Dat doen we op tal van manieren. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk biologische middelen te gebruiken in de teelt. Of door middelen die schadelijk zijn voor bijen links te laten liggen. De elektriciteit die we gebruiken, wekken we zelf op. Wat we niet nodig hebben, leveren we terug aan het elektriciteitsnet. (Goed voor 3.000 huishoudens per jaar!) Voor onze planten gebruiken we regenwater. Water dat we ná gebruik ook weer recyclen. Afval scheiden we zoveel mogelijk, zodat het ook kan worden hergebruikt.

Maatschappij

Stolk Flora is een bedrijf dat met twee benen midden in de samenleving staat. Dat doen we onder meer door doelen te steunen waarvan we vinden dat die een zetje in de rug kunnen gebruiken. Vooral op lokaal niveau kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen op onze support rekenen.